www.bratnizew.pl www.ewangelizacja.org.pl

o Ewangelizacji Wizualnej
historia Ewangelizacji
galeria plakatów
informacje praktyczne
ciekawe strony

NOWOŚĆ
Plakat na miesiąc VI/2018
Ty jesteś nadzieją naszą

więcej »
 O EWANGELIZACJI WIZUALNEJ

W ramach Nowej Ewangelizacji, do której wszyscy jesteśmy wezwani Fundacja św. Franciszka z Asyżu i Wydawnictwo OO. Franciszkanów „Bratni Zew” proponuje „EWANGELIZACJĘ WIZUALNĄ”. Chcąc głosić skutecznie Chrystusa i Jego naukę musimy pamiętać o nowoczesnych środkach społecznego przekazu, jak również o tym, że głosimy Chrystusa ludziom schyłku dwudziestego wieku, ludziom, którzy są wychowywani m.in. przez środki masowego przekazu, do których należy plakat uliczny. Jest on jedną z najskuteczniejszych form przekazu informacji. W imię odpowiedzialności za głoszenie Ewangelii światu zdominowanemu przez mass media trzeba wykorzystywać te środki, które świat nam oferuje.

Proponowana „EWANGELIZACJA WIZUALNA” to plakat o rozmiarach 2 m x 1,4 m wydawany raz w miesiącu. Jego treść jest związana z rytmem roku liturgicznego i z wydarzeniami z życia Kościoła.Ewangelizacja Wizualna
ul. Grodzka 54,
31-044 Kraków
tel. 012/ 428 31 70,
tel-fax 012/ 428 32 41
e-mail:
biuro@ewangelizacja.org.pl
 
Powered by EURA7