www.bratnizew.pl www.ewangelizacja.org.pl

o Ewangelizacji Wizualnej
historia Ewangelizacji
galeria plakatów
informacje praktyczne
ciekawe strony

NOWOŚĆ
Plakat na miesiąc VI/2018
Ty jesteś nadzieją naszą

więcej »
 GALERIA PLAKATÓW
Numer: VI/2002
Temat:
Szczęśliwy każdy kto chodzi drogami Pana!

Czerwiec 2002

Wakacje!
Szczęśliwy każdy, kto chodzi drogami Pana! (por. Ps 128,1)

Kochani, rozpoczynamy wakacje!
Psalm 128, zacytowany na plakacie, pochodzi z małej grupy 15 psalmów noszących wspólną nazwę: „pieśni stopni” lub „pieśni pielgrzymowania”. Były one zapewne recytowane podczas wstępowania do Jerozolimy na trzy święta pielgrzymie. Są to psalmy od 120 do 134 (jedynie Ps 132 nie pochodzi z tej grupy). Są to krótkie psalmy, ale mają w sobie bardzo dużo świeżości i uczucia. Ktoś, kto pielgrzymował pieszo do Częstochowy, może porównać sobie te emocje, które towarzyszyły pielgrzymom do Jerozolimy, z tymi, gdy po kilku dniach trudów po raz pierwszy wyłania się wieża Jasnogórskiego sanktuarium a cała grupa klęka i śpiewa: „O Maryjo witam Cię”.
W czasie wakacji nie raz wyrwie się z naszych ust podobny zachwyt, jeśli mając Boga w sercu, będziemy podziwiać piękne krajobrazy, wsłuchamy się w kojący szum wody czy piękny śpiew ptaków. Nie raz powiemy sobie „Szczęśliwy każdy, kto chodzi drogami Pana!”, gdy wyjdziemy z chłodnego kościoła na gwarną miejską ulice albo na górski szlak. Sięgnij wtedy po Biblię i przeczytaj kilka wersetów psalmów pielgrzymowania.
„Pan Cię uchroni od zła wszelkiego:
czuwa nad twoim życiem.
Pan będzie strzegł
Twego wyjścia i przyjścia
Teraz i po wszystkie czasy” (Ps 121, 7-8)

„Ci, którzy Panu ufają,
są jak góra Syjon,
co się nie porusza, ale trwa na wieki”( Ps 125 1).

„Oto jak dobrze i jak miło,
gdy bracia mieszkają razem” (Ps 133, 1).

„Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana,
który chodzi Jego drogami!” (Ps 128,1).

Od śp. Biskupa Jana Chrapka usłyszałem kiedyś krótkie opowiadanie, noszące w języku biblijnych nazwę haggada. Otóż po święceniach kapłańskich jednego z moich przyjaciół biskup przemówił: „Trzy rzeczy są najbardziej naganne na pustyni. Pierwsze: ściąć drzewo. Drugie: zatruć źródło. Trzecie: wskazać błędną gwiazdę. Jeśli na pustyni zetniemy drzewo – wyjaśniał Ksiądz biskup – to ktoś, kto liczył, że w trakcie podróży schroni się pod jego cieniem, zostanie bez ochrony i może z powodu upału stracić siły a nawet życie. Jeśli ktoś zatruje źródło na pustyni, to z braku dostępu do innej wody koniec wędrowca jest przesądzony. Jeśli natomiast ktoś wskaże błędną gwiazdę na pustyni, to podróżnik kierując się według niej wybierze błędną drogę i zginie w piaskach pustyni.”
Kochani, każdy z nas, rozpoczynających wakacje, może być i drzewem, i źródłem, i gwiazdą. Jako chrześcijanie, a więc jako ci, którzy żyją według błogosławieństw, możemy nie tylko sami być szczęśliwymi – błogosławionymi, ale także dawać orzeźwienie, jak przyjazne drzewo, regenerować siły, jak dobre źródło i być bezpiecznym drogowskazem, jak właściwa gwiazda. To wszystko jest możliwe pod jednym warunkiem: droga, którą pójdziemy, będzie drogą Pana. „Szczęśliwy każdy, kto chodzi drogami Pana!” (por. Ps 128,1). Amen.

O. Zbigniew Makuch OFMConvEwangelizacja Wizualna
ul. Grodzka 54,
31-044 Kraków
tel. 012/ 428 31 70,
tel-fax 012/ 428 32 41
e-mail:
biuro@ewangelizacja.org.pl
 
Powered by EURA7