www.bratnizew.pl www.ewangelizacja.org.pl

o Ewangelizacji Wizualnej
historia Ewangelizacji
galeria plakatów
informacje praktyczne
ciekawe strony

NOWOŚĆ
Plakat na miesiąc VI/2018
Ty jesteś nadzieją naszą

więcej »
 GALERIA PLAKATÓW
Numer: VIII/2002
Temat:
Bóg bogaty w miłosierdzie

sierpień 2002
Ewangelizacja Wizualna
Fundacja im. św. Franciszka z Asyżu
ul. Grodzka 54
31-044 Kraków
tel. 12/ 428 31 70
www.ewangelizacja.org.pl


„Bóg bogaty w miłosierdzie” (por. Ef 2,4)

Powyższe słowa z listu św. Pawła do Efezjan posłużyły Janowi Pawłowi II za tytuł encykliki: „DIVES IN MISERICORDIA” - „Bóg bogaty w miłosierdzie” (por. Ef 2,4).
Miłosierdzie Boże to miłość, przebaczenie i pojednanie. To właśnie Miłosierdzie Boże sprawia, że grzesznicy się nawracają. Z ludzi umarłych duchowo na skutek grzechów, przemieniają się na nowo w dzieci Boże, których serce tętni nowym życiem. Jest to życie łaski. Autor listu do Efezjan tak to ujmuje: „A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez swą wielką miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem jesteście zbawieni” (Ef 2,4-5).

W powieści „Nędznicy” Wiktor Hugo przedstawia historię Jeana Valjeana (czyt. Żana Walżana). Jego jedynym przestępstwem była kradzież bochenka chleba, której dopuścił się dlatego tylko, by nakarmić głodujące dzieci siostry. Za ten czyn uwięziono go na dziewiętnaście lat, a potem wyrzucono bez grosza na ulicę. Były więzień Valjean, zgorzkniały i nie mogący znaleźć pracy, trafia wreszcie do domu dobrego, starego biskupa, który częstuje go kolacją i ofiarowuje gościnę. Nakrywa do stołu używając najlepszej srebrnej zastawy i świeczników, których wartość Valjean natychmiast dostrzega.
Ulegając pokusie, Valjean kradnie srebrną zastawę biskupa i wymyka się z jego domu, lecz wkrótce zostaje pojmany i odwieziony z powrotem przez czujną policję. Na widok srebrnych talerzy biskup mówi do policjanta: „Ależ ja sam mu to dałem”. Potem zaś, zwracając się do złodzieja Valjeana, dodaje: „Jean, zapomniałeś zabrać lichtarze”. Zaszokowany i bezgranicznie wdzięczny Valjean przyjmuje lichtarze nie tylko jako cenne srebra, lecz jako wyraz niezmiernej miłości. Dobroć biskupa przynosi prawdziwe nawrócenie i zmienia jego życie .

Dzisiaj, kiedy patrzymy na obraz Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik, i na hasło papieskiej pielgrzymki: „Bóg bogaty w miłosierdzie”, zapewne rodzą się w naszych sercach różne skojarzenia. Być może staje nam przed oczami Wieczernik i Ostatni posiłek Jezusa z Apostołami - w przeddzień Jego największego aktu miłosierdzia – śmierci na krzyżu? A może jest to Uczta Eucharystyczna na krakowskich Błoniach? Może jest to wreszcie przed chwilą przytoczona historia z powieści Wiktora Hugo? Albo może jest to osobiste przeżycie bogactwa miłosierdzia Bożego, gdy odchodziliśmy od kratek konfesjonału?
Bóg bogaty w miłosierdzie, ten sam od wieków. Spotykamy Go w liturgii, na ulicy, w górach i nad morzem. Jest obecny w sercu dziecka, osoby dorosłej i staruszka, za każdym razem, gdy otwierają się oni na miłość, przebaczenie i pojednanie. Bóg bogaty w miłosierdzie szuka człowieka, aby go ocalić. Bóg bogaty w miłosierdzie, daje szansę największym grzesznikom. Bóg bogaty w miłosierdzie, daje szansę także tobie. Otwórz więc swoje serce na Jego łaskę i módl się: „Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata”. Jezu, miej miłosierdzie dla mnie, oraz daj mi siłę, abym miał miłosierdzie dla innych. Amen.

O. Zbigniew Makuch OFMConvEwangelizacja Wizualna
ul. Grodzka 54,
31-044 Kraków
tel. 012/ 428 31 70,
tel-fax 012/ 428 32 41
e-mail:
biuro@ewangelizacja.org.pl
 
Powered by EURA7