www.bratnizew.pl www.ewangelizacja.org.pl

o Ewangelizacji Wizualnej
historia Ewangelizacji
galeria plakatów
informacje praktyczne
ciekawe strony

NOWOŚĆ
Plakat na miesiąc VI/2018
Ty jesteś nadzieją naszą

więcej »
 GALERIA PLAKATÓW
Numer: XII/2004
Temat:
Gdzie jest skarb twój?

Gdzie jest skarb twój…? (Mt 6,21)

Złudne są bogactwa, które ciągle przechodzą z jednych na drugich. Jakżeż niestałe jest nawet największe bogactwo! Mądrym jest nie ten, kto ma wiele skarbów, ale ten, kto czyni z nich dobry użytek.
Prawdziwe bogactwo nie jest tym, co posiadasz poza sobą, ale tym, co masz w swoim wnętrzu; nie tym, co masz, ale – kim jesteś. Należał będziesz do Pana nie z racji twych dóbr, ale z racji bogactwa twego ducha.
Kiedy skończy się przedstawienie tego życia, każdy zdejmie maskę bogactwa i ubóstwa, i w oparciu o uczynki zostanie osądzony, czy jest bogaty czy ubogi. Rdza nie zżera złota, ale mogą je ukraść złodzieje. Z pewnością skradnie ci je ów wielki złodziej, jakim jest śmierć. Pomyśl, jak krótkotrwałe jest to, co posiadasz. Albo opuści cię bogactwo, albo ty je ¬pozostawisz.
Nie zazdrość bogatemu i nie patrz z pogardą na ubogiego. Nie uważaj za szczęśliwego tego, kto posiada skarby na ziemi, ale tego, kto je posiada w niebie. Tak naprawdę nie ten jest bogatym, kto posiada wiele, ale ten, kto jest zadowolony ze swego stanu i nie potrzebuje niczego. Biednym nie jest ten, który niczego nie ma, ale ten, kto wiele pożąda.
Jeśli potrafisz panować nad bogactwami, będziesz rzeczywiście bogatym, ale jeśli pozwolisz się opanować przez bogactwa, będziesz biednym. Byś stał się bogatym lepiej będzie, abyś poskramiał swoje pożądania, niż powiększał bogactwa. Bogactwa są jak morska woda. Im więcej jej pijesz, tym masz większe pragnienie.
Odrywaj swe serce od bogactw z takim samym zaangażowaniem, z jakim ludzie na świecie starają się je nabyć. Będąc bowiem bogatym, z trudnością wejdziesz do królestwa Bożego (por. Łk 19,23).
Nie gromadź skarbów na ziemi, ale raczej w niebie (por. Mt 6,19). Bogactwa ziemskie gromadzisz z trudem, zachowujesz je w niepokoju, tracisz z bólem.
Prawdziwe bogactwo nie polega na tym, że obfitujesz we wszystko, ale na tym, że nie chcesz być bogatym. Kto nie pragnie być bogatym, zawsze obfituje we wszystko.
Wielkie zło nie tkwi w bogactwie, ale w tym, że stajesz się jego niewolnikiem. Jezus nie potępia tego, kto posiada wiele bogactw, ale kto składa w nich swoje serce (por. Mk 6,21; Łk 12,34). Żądza bogactw zaślepia oczy duszy, zatwardza serce i zabija najcenniejsze uczucia. „Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość” (1Tm 6,10). Bogactwo jest brzemieniem, które przygniata cię ku ziemi. Każde bogactwo, poza Bogiem, niech będzie dla ciebie ubóstwem.
Bogaci i biedni mają takie same najważniejsze sprawy życiowe; zrodzili się z takiego samego prochu, obydwaj tam powrócą. Niczego więcej nie posiada bogaty, i niczego mniej biedny. Wyrzuć nadmiar twoich bogactw, aby stać się bogatym w to, co konieczne. Będziesz biedny i wielu uczynisz bogatymi (por. 2Kor 6,10).

Francesco Bersini SJEwangelizacja Wizualna
ul. Grodzka 54,
31-044 Kraków
tel. 012/ 428 31 70,
tel-fax 012/ 428 32 41
e-mail:
biuro@ewangelizacja.org.pl
 
Powered by EURA7