www.bratnizew.pl www.ewangelizacja.org.pl

o Ewangelizacji Wizualnej
historia Ewangelizacji
galeria plakatów
informacje praktyczne
ciekawe strony

NOWOŚĆ
Plakat na miesiąc VI/2018
Ty jesteś nadzieją naszą

więcej »
 GALERIA PLAKATÓW
Numer: IV/2005
Temat:
Twoja nadzieja w Chrystusie

TWOJA NADZIEJA W CHRYSTUSIE

Jezus jest twoją nadzieją; niech ci się nie przydarzy nieszczęście oddalenia się od Niego. Powinieneś oczekiwać na to, co On objawił w swym ciele. Kamień odsunięty od grobu niech wleje w ciebie pewność przyszłego życia. W Chrystusie zmartwychwstałym zabłysła dla wszystkich ludzi nadzieja nowego życia.
Bóg, przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa, na nowo zrodził cię do żywej nadziei, do dziedzictwa niezniszczalnego, które jest zachowane dla ciebie w niebie (por. 1P 1,3-4). Gdyby Jezus zakończył swe życie śmiercią, założyłby religię bez nadziei.
Zmartwychwstanie Jezusa jest kluczem całego chrześcijaństwa. Jak mogłoby życie pochodzić od człowieka zmarłego?
Bodźcem dla ciebie niech będzie przykład Apostołów. Za życia Jezusa nie potrafili oni przeciwstawić się nawet nielicznym Żydom, po Jego śmierci natomiast i po zmartwychwstaniu otrzymali od Niego tak wiele odwagi, że potrafili heroicznie stawić czoło całemu światu. Gdyby nie widzieli Zmartwychwstałego i nie otrzymali nadziei życia przyszłego, z pewnością nie wystawialiby się na takie ryzyko.
Pewność, że Jezus Chrystus żyje, niech będzie podstawą wszystkich twych nadziei i przeciwwagą dla twoich cierpień i twej śmierci. Przez całe swe życie powinieneś nosić chwalebne rany śmierci Chrystusa wraz z nadzieją zmartwychwstania (por. 2Kor 4,10).
Wierz w Boga, który wskrzesił z martwych Jezusa Chrystusa i uwielbił Go, tak by twoja wiara była również twoją nadzieją skierowaną ku Bogu (por. 1P 1,21).
Aby wejść do nieba nie wystarczy mieć serce skruszone. Są łzy rozpaczy, cięższe od kamienia nagrobnego, które uniemożliwiają każde zmartwychwstanie. Twoje cierpienie nic nie jest warte, jeśli nie jest cierpieniem z Chrystusem.
Życie chrześcijańskie polega na życiu z Chrystusem (por. Ef 2,5), na współcierpieniu z Chrystusem (por. Rz 8,17), na współukrzyżowaniu z Chrystusem (por. Ga 2,112), na współumieraniu z Chrystusem (por. Kol 3,3), na zmartwychwstaniu z Chrystusem i zasiadaniu wraz z Nim w niebie (por. Ef 2,6) oraz królowaniu z Nim przez całą wieczność (por. 2Tm 2,12).
Przeżywasz paschalny charakter twego życia chrześcijańskiego, który jest realnym uczestnictwem w życiu Chrystusa zmartwychwstałego. Pogrzebany wraz z Nim w Chrzcie św., powstałeś z martwych wraz z Nim, gdyż uwierzyłeś mocy Bożej, która wskrzesiła Jezusa z martwych (por. Rz 6,4). Ta fundamentalna pewność niech kształtuje twoją ziemską egzystencję.
Poprzez Chrzest otrzymałeś udział w życiu Chrystusa. Włączony w Niego przez Ducha Świętego, stałeś się świątynią Boga żyjącego.
Poprzez wiarę w Chrzcie oczekujesz błogosławionej wizji Boga, dopełnienia twojej wiary, w nadziei ¬zmartwychwstania.
Stając się poprzez Chrzest członkiem Chrystusa, nie możesz należeć do siebie samego, ale do Tego, który dla ciebie umarł i zmartwychwstał.
Powstały z martwych wraz z Chrystusem, szukaj tego, co w górze, gdzie Chrystus siedzi po prawicy Boga (por. Kol 3,1nn). Oczekuj z niecierpliwością ostatecznego przekształcenia twego ciała, z nędznego w ciało uwielbione (por. Rz 8,22; Flp 3,10nn), gdyż odtąd posiadasz zadatek tego przyszłego stanu (por. Rz 8,23; 2Kor 5,5). Żyj w oczekiwaniu błogosławionej nadziei i objawienia się Syna Bożego (por. Tt 2,13); On nagrodzi cię według twych uczynków (por. Mt 16,27; 25,31-46). Jeśli dla ciebie życiem będzie Chrystus, śmierć będzie dla ciebie zyskiem (por. Ef 1,20-21).
Kiedy Chrystus, twoje życie, powróci chwalebny, także ty ukażesz się wraz z Nim otoczony chwałą (por. Kol 3,4).
Żyj w mocnej nadziei i niezłomnej pewności, że Chrystus będzie uwielbiony w twoim ciele.
Obyś także ty mógł powiedzieć za św. Pawłem: „Teraz zaś już nie żyję ja, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Obyś miał również nadzieję świętych, u których pragnienie bycia z Chrystusem przewyższało chęć zachowania życia ziemskiego! (por. Flp 1,21-13).

Francesco BersiniEwangelizacja Wizualna
ul. Grodzka 54,
31-044 Kraków
tel. 012/ 428 31 70,
tel-fax 012/ 428 32 41
e-mail:
biuro@ewangelizacja.org.pl
 
Powered by EURA7