www.bratnizew.pl www.ewangelizacja.org.pl

o Ewangelizacji Wizualnej
historia Ewangelizacji
galeria plakatów
informacje praktyczne
ciekawe strony

NOWOŚĆ
Plakat na miesiąc VI/2018
Ty jesteś nadzieją naszą

więcej »
 GALERIA PLAKATÓW
Numer: IX/2005
Temat:
SZUKAJ ŻYCIA W SŁOWIE BOŻYM

SZUKAJ ŻYCIA W SŁOWIE BOŻYM (por. J 6,63)

Czuj głód nie tylko słuchania słowa Bożego (por. Am 8,11), ale przede wszystkim wprowadzania go w życie. Wielu ludzi, gdyby pragnęło praktykować słowo Boże tak, jak go wysłuchali, stałoby się wielkimi świętymi.
Jeśli będziesz słuchał słowa Bożego a nie będziesz wprowadzał go w życie, podobny będziesz do tego, kto sieje, a nie zbiera plonów.
Jeśli będziesz słuchał słowa Bożego i wprowadzał je w życie, uznany zostaniesz przez Jezusa za Jego brata i matkę (por. Mt 12,48). Słowo Boże jest słodkie dla tego, kto się go uczy, słodsze dla tego, kto je naucza, najsłodsze dla tego, kto wprowadza je w życie.
Niech na próżno nie przechodzi słowo Boże przez twe uszy; zachowaj je ukryte w twym sercu (por. Łk 2,21). Oby tak było, że ten, kto mówi do ciebie, rzucał nasienie słowa Bożego w ucho nie zagłuszane tysiącem hałasów.
Jeśli będziesz zatroskany o rzeczy tego świata, oddany namiętnościom ciała i uwiedziony przez bogactwa, nie będziesz mógł zwrócić uwagi na słowo Boże; a jeśli nawet je usłyszysz, zostanie zduszone w twym sercu i pozostanie bezpłodne (por. Mt 13,22).
Jeśli chcesz, aby ono wniknęło w twe serce, nie tłumacz się, gdy ci udziela nagany; opłakuj raczej swoje grzechy.
Gdy słuchasz słowa Bożego, nie patrz na tego, kto mówi, aby go chwalić lub potępiać; patrz raczej na to, co mówi i na osobę, w której imieniu przemawia.
Kto słucha z wiarą i pokorą słowa Bożego, ma uszy różne od reszty ludzi – otwarte przez Ducha Świętego.
Będziesz naprawdę szczęśliwy, jeśli strzegł będziesz słowa Bożego (por. Łk 11,28), tak by weszło w głębię twej duszy, przeniknęło w twe uczucia i w twoje działanie.
Słowo Boże niech będzie dla ciebie żywe i skuteczne, niech przeniknie wewnętrznie w twoją duszę i osądza pragnienia i myśli twego serca (por. Hbr 4,12).
Jeśli w ten sposób będziesz zachowywał słowo Boże, ono zachowa ciebie. Napisano bowiem: „W sercu swym przechowuję Twą mowę, by nie zgrzeszyć przeciw Tobie” (Ps 119,11).
Szukaj życia w Słowie Bożym (por. J 6,63) i pozwól się prowadzić przez nie w twej ziemskiej pielgrzymce. Niech będzie lampą dla twoich kroków i światłem na twojej ścieżce (por. Ps 119,105).
Szczęśliwy jesteś, jeśli staniesz się godnym słuchania słów Jezusa, który powołuje cię do świętości! Gdy Jezus pozwala usłyszeć swój głos, sprawia, że możesz pełnić najbardziej heroiczne czyny z największą prostotą.

Francesco BersiniEwangelizacja Wizualna
ul. Grodzka 54,
31-044 Kraków
tel. 012/ 428 31 70,
tel-fax 012/ 428 32 41
e-mail:
biuro@ewangelizacja.org.pl
 
Powered by EURA7